فرماندار بویراحمد:انتخابات در سلامت کامل برگزار شد

فرماندار بویراحمد:انتخابات در سلامت کامل برگزار شد
فرماندار بویراحمد با اشاره به برخی بداخلاقی‌ها در زمان انتخابات و پس از اعلام نتایج اولیه اظهار کرد: اکنون فصل دوستی و همدلی بوده و اینکه برخی معترضین انتخابات بر طبل مخالفت می‌کوبند اصلا کار درستی نبوده لذا در صورتی که قانون فصل‌الخطاب است همه باید تمکین کنند.

فرماندار بویراحمد:انتخابات در سلامت کامل برگزار شد

فرماندار بویراحمد با اشاره به برخی بداخلاقی‌ها در زمان انتخابات و پس از اعلام نتایج اولیه اظهار کرد: اکنون فصل دوستی و همدلی بوده و اینکه برخی معترضین انتخابات بر طبل مخالفت می‌کوبند اصلا کار درستی نبوده لذا در صورتی که قانون فصل‌الخطاب است همه باید تمکین کنند.
فرماندار بویراحمد:انتخابات در سلامت کامل برگزار شد

خرید بک لینک

عکس