فرماندار شهرستان تازه تاسیس بدره: تحولات خوبی در راه است

فرماندار شهرستان تازه تاسیس بدره: تحولات خوبی در راه است
فرماندار شهرستان تازه تاسیس بدره ضمن برشمردن خدمات دولت تدبیر و امید، برنامه های دولت در هفته دولت در بدره را بر شمرد

فرماندار شهرستان تازه تاسیس بدره: تحولات خوبی در راه است

فرماندار شهرستان تازه تاسیس بدره ضمن برشمردن خدمات دولت تدبیر و امید، برنامه های دولت در هفته دولت در بدره را بر شمرد
فرماندار شهرستان تازه تاسیس بدره: تحولات خوبی در راه است

گوشی موبایل