فرمانده ازبک‌های داعش اعدام شد

فرمانده ازبک‌های داعش اعدام شد
ایرنا نوشت: داعش فرمانده گردان های ازبک را به همراه تعداد دیگری از نیروهای این گردان، پس از فرار از میدان نبردهای روز شنبه در شرق استان نینوا در شمال عراق اعدام کرد.

فرمانده ازبک‌های داعش اعدام شد

ایرنا نوشت: داعش فرمانده گردان های ازبک را به همراه تعداد دیگری از نیروهای این گردان، پس از فرار از میدان نبردهای روز شنبه در شرق استان نینوا در شمال عراق اعدام کرد.
فرمانده ازبک‌های داعش اعدام شد

تکنولوژی جدید