فرمانده انتظامی استان البرز: کشف 575 فقره سرقت در البرز طی ایام نوروز/75 سارق دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان البرز: کشف 575 فقره سرقت در البرز طی ایام نوروز/75 سارق دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان البرز از کشف 575 فقره سرقت و دستگیری 75 سارق در استان طی ایام نوروز خبر داد.

فرمانده انتظامی استان البرز: کشف 575 فقره سرقت در البرز طی ایام نوروز/75 سارق دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف 575 فقره سرقت و دستگیری 75 سارق در استان طی ایام نوروز خبر داد.
فرمانده انتظامی استان البرز: کشف 575 فقره سرقت در البرز طی ایام نوروز/75 سارق دستگیر شدند

بک لینک قوی