فرمانده انگلیسی: داعش در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بیشتر در اروپا است

فرمانده انگلیسی: داعش در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بیشتر در اروپا است
فرمانده انگلیسی ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا از اطلاعات بدست آمده درباره تدارکات گروه تروریستی داعش برای انجام حملات تروریستی در اروپا خبر داد.

فرمانده انگلیسی: داعش در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بیشتر در اروپا است

فرمانده انگلیسی ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا از اطلاعات بدست آمده درباره تدارکات گروه تروریستی داعش برای انجام حملات تروریستی در اروپا خبر داد.
فرمانده انگلیسی: داعش در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بیشتر در اروپا است