فروش «خالتور» نصف شد/ افت فروش فیلم‌های اکران

فروش «خالتور» نصف شد/ افت فروش فیلم‌های اکران
فیلم‌های سینمایی در هفته جاری با افت فروش به دلیل تعطیلی سینماها در ایام سوگواری شدند.

فروش «خالتور» نصف شد/ افت فروش فیلم‌های اکران

فیلم‌های سینمایی در هفته جاری با افت فروش به دلیل تعطیلی سینماها در ایام سوگواری شدند.
فروش «خالتور» نصف شد/ افت فروش فیلم‌های اکران