فروش مسکن قسطی عملیاتی شد

فروش مسکن قسطی عملیاتی شد
تسنیم نوشت: رئیس کانون سراسری انبوه‌سازی مسکن و ساختمان ایران از عملیاتی شدن طرح مسکن اقساطی خبر داد.

فروش مسکن قسطی عملیاتی شد

تسنیم نوشت: رئیس کانون سراسری انبوه‌سازی مسکن و ساختمان ایران از عملیاتی شدن طرح مسکن اقساطی خبر داد.
فروش مسکن قسطی عملیاتی شد

دانلود آهنگ آذری