فغانی: خیلی خوشحالم که داور بازی فینال شدم/ این موفقیت را به جامعه داوری ایران تبریک می‌گویم

فغانی: خیلی خوشحالم که داور بازی فینال شدم/ این موفقیت را به جامعه داوری ایران تبریک می‌گویم
داور بین‌الملی فوتبال گفت: خیلی خوشحالم که به عنوان یک داور برای قضاوت فینال المپیک انتخاب شده‌ام.

فغانی: خیلی خوشحالم که داور بازی فینال شدم/ این موفقیت را به جامعه داوری ایران تبریک می‌گویم

داور بین‌الملی فوتبال گفت: خیلی خوشحالم که به عنوان یک داور برای قضاوت فینال المپیک انتخاب شده‌ام.
فغانی: خیلی خوشحالم که داور بازی فینال شدم/ این موفقیت را به جامعه داوری ایران تبریک می‌گویم

باران فیلم