فقر را از فضا ببینید/ عکس

فقر را از فضا ببینید/ عکس
ایسنا نوشت: جدیدترین روش برای پیش‌بینی دقیق فقر می‌تواند استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و یادگیری ماشین باشد.

فقر را از فضا ببینید/ عکس

ایسنا نوشت: جدیدترین روش برای پیش‌بینی دقیق فقر می‌تواند استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و یادگیری ماشین باشد.
فقر را از فضا ببینید/ عکس

خبرگذاری خوزستان