فقط زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان سوم شاخه نظری تغییر کرد

فقط زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان سوم شاخه نظری تغییر کرد
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر زمان برگزاری امتحانات فقط شامل دانش‌آموزان سال سوم شاخه نظری می‌شود که امسال امتحانات نهایی دارند.

فقط زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان سوم شاخه نظری تغییر کرد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر زمان برگزاری امتحانات فقط شامل دانش‌آموزان سال سوم شاخه نظری می‌شود که امسال امتحانات نهایی دارند.
فقط زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان سوم شاخه نظری تغییر کرد

خرید بک لینک

آهنگ جدید