فوتبال بدون تماشاگر جذابیت ندارد /استقلال با شفر هدفمند بازی می‌کند/آبی‌پوشان کمبود بازیکن متخصص دارند

فوتبال بدون تماشاگر جذابیت ندارد /استقلال با شفر هدفمند بازی می‌کند/آبی‌پوشان کمبود بازیکن متخصص دارند
پیشسکوت تیم فوتبال استقلال گفت: استقلال با وینفرد شفر از نظر فنی پیشرفت کرده و هدفمند بازی می‌کند.

فوتبال بدون تماشاگر جذابیت ندارد /استقلال با شفر هدفمند بازی می‌کند/آبی‌پوشان کمبود بازیکن متخصص دارند

پیشسکوت تیم فوتبال استقلال گفت: استقلال با وینفرد شفر از نظر فنی پیشرفت کرده و هدفمند بازی می‌کند.
فوتبال بدون تماشاگر جذابیت ندارد /استقلال با شفر هدفمند بازی می‌کند/آبی‌پوشان کمبود بازیکن متخصص دارند