فیلم|کری پاسخ نتانیاهو را داد/ شاه سابق عربستان خواستار بمباران ایران بود

فیلم|کری پاسخ نتانیاهو را داد/ شاه سابق عربستان خواستار بمباران ایران بود
وزیرخارجه اسبق آمریکا در نشست امنیتی مونیخ سخنرانی کرد و اظهارات نتانیاهو علیه ایران را اساسا نادرست خواند.

فیلم|کری پاسخ نتانیاهو را داد/ شاه سابق عربستان خواستار بمباران ایران بود

وزیرخارجه اسبق آمریکا در نشست امنیتی مونیخ سخنرانی کرد و اظهارات نتانیاهو علیه ایران را اساسا نادرست خواند.
فیلم|کری پاسخ نتانیاهو را داد/ شاه سابق عربستان خواستار بمباران ایران بود