فیلم/گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی/ حرف‌هایی که مسئولان باید بشنوند

فیلم/گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی/ حرف‌هایی که مسئولان باید بشنوند
مردم کشور از اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی خود گله‌مندند.

فیلم/گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی/ حرف‌هایی که مسئولان باید بشنوند

مردم کشور از اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی خود گله‌مندند.
فیلم/گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی/ حرف‌هایی که مسئولان باید بشنوند