فیلم‌های اکران نوروزی چه زمانی قطعی خواهند شد؟

فیلم‌های اکران نوروزی چه زمانی قطعی خواهند شد؟
ایسنا نوشت: محمدرضا فرجی می‌گوید: «زمان برگزاری جلسه شورای صنفی برای مشخص شدن فیلم‌های اکران نوروزی منوط به زمانی است که اعضای صنوف درگیر شورای صنفی نمایش، نمایندگان خود را اعلام کنند.»

فیلم‌های اکران نوروزی چه زمانی قطعی خواهند شد؟

ایسنا نوشت: محمدرضا فرجی می‌گوید: «زمان برگزاری جلسه شورای صنفی برای مشخص شدن فیلم‌های اکران نوروزی منوط به زمانی است که اعضای صنوف درگیر شورای صنفی نمایش، نمایندگان خود را اعلام کنند.»
فیلم‌های اکران نوروزی چه زمانی قطعی خواهند شد؟