فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ پخش «هوگو»، «تشریفات» و «روز ملی»

فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ پخش «هوگو»، «تشریفات» و «روز ملی»
در روزهای پایانی هفته فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متفاوتی به روی آنتن شبکه‌های مختلف تلویزیون خواهد رفت.

فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ پخش «هوگو»، «تشریفات» و «روز ملی»

در روزهای پایانی هفته فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متفاوتی به روی آنتن شبکه‌های مختلف تلویزیون خواهد رفت.
فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ پخش «هوگو»، «تشریفات» و «روز ملی»