فیلم‌های کمدی همچنان صدرنشین جدول فروش/ «عشقولانس» رتبه دوم جدول + جدول

فیلم‌های کمدی همچنان صدرنشین جدول فروش/ «عشقولانس» رتبه دوم جدول + جدول
در میان آثار اکران شده در هفته‌های اخیر همانطور که پیش‌بینی می‌شد فیلم‌های کمدی مورد توجه مخاطب قرار گرفت و صدرنشین جدول فروش هفتگی شدند.

فیلم‌های کمدی همچنان صدرنشین جدول فروش/ «عشقولانس» رتبه دوم جدول + جدول

در میان آثار اکران شده در هفته‌های اخیر همانطور که پیش‌بینی می‌شد فیلم‌های کمدی مورد توجه مخاطب قرار گرفت و صدرنشین جدول فروش هفتگی شدند.
فیلم‌های کمدی همچنان صدرنشین جدول فروش/ «عشقولانس» رتبه دوم جدول + جدول