فیلم/ آتش‌سوزی گسترده خانه سالمندان در پنسیلوانیا

فیلم/ آتش‌سوزی گسترده خانه سالمندان در پنسیلوانیا
مقامات ایالتی آمریکا از وقوع آتش‌سوزی مهیب در یک خانه سالمندان در پنسیلوانیا خبر دادند.

فیلم/ آتش‌سوزی گسترده خانه سالمندان در پنسیلوانیا

مقامات ایالتی آمریکا از وقوع آتش‌سوزی مهیب در یک خانه سالمندان در پنسیلوانیا خبر دادند.
فیلم/ آتش‌سوزی گسترده خانه سالمندان در پنسیلوانیا