فیلم/ آتش‌ زدن تاکسی توسط یک تخریبگر در میدان فردوسی

فیلم/ آتش‌ زدن تاکسی توسط یک تخریبگر در میدان فردوسی
یک دستگاه خودرو در نزدیکی میدان فردوسی از سوی یک اغتشاشگر به آتش کشیده شد که فرد اغتشاشگر بلافاصله از محل گریخت.

فیلم/ آتش‌ زدن تاکسی توسط یک تخریبگر در میدان فردوسی

یک دستگاه خودرو در نزدیکی میدان فردوسی از سوی یک اغتشاشگر به آتش کشیده شد که فرد اغتشاشگر بلافاصله از محل گریخت.
فیلم/ آتش‌ زدن تاکسی توسط یک تخریبگر در میدان فردوسی