فیلم/ آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت کشتی حادثه‌دیده ایرانی

فیلم/ آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت کشتی حادثه‌دیده ایرانی
نفتکش بزرگ ایرانی دو روز پیش پس از برخورد با کشتی باربری چینی دچار حریق شد.

فیلم/ آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت کشتی حادثه‌دیده ایرانی

نفتکش بزرگ ایرانی دو روز پیش پس از برخورد با کشتی باربری چینی دچار حریق شد.
فیلم/ آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت کشتی حادثه‌دیده ایرانی