فیلم/ آذربایجانی: در مرحله پیش تولید از کارکردن با زرین دست می ترسیدم

فیلم/ آذربایجانی: در مرحله پیش تولید از کارکردن با زرین دست می ترسیدم
پوریا آذربایجانی کارگردان فیلم جشن دلتنگی در نشست خبری فیلم خود عنوان کرد در مرحله پیش تولید از کار کردن با علیرضا زرین دست می ترسیدم.

فیلم/ آذربایجانی: در مرحله پیش تولید از کارکردن با زرین دست می ترسیدم

پوریا آذربایجانی کارگردان فیلم جشن دلتنگی در نشست خبری فیلم خود عنوان کرد در مرحله پیش تولید از کار کردن با علیرضا زرین دست می ترسیدم.
فیلم/ آذربایجانی: در مرحله پیش تولید از کارکردن با زرین دست می ترسیدم