فیلم | آنونس فروشنده | اکران از ۱۰ شهریور در 35 سینما

فیلم | آنونس فروشنده | اکران از ۱۰ شهریور در 35 سینما
فیلم فروشنده از دهم شهریور ماه در 35 سینمای تهران و شهرستان‌ها اکران می‌شود.

فیلم | آنونس فروشنده | اکران از ۱۰ شهریور در 35 سینما

فیلم فروشنده از دهم شهریور ماه در 35 سینمای تهران و شهرستان‌ها اکران می‌شود.
فیلم | آنونس فروشنده | اکران از ۱۰ شهریور در 35 سینما

آلرژی و تغذیه