فیلم/ احمد نجفی: تکثیر فساد تا کی ادامه دارد؟/ نمی‌دانم چرا از وام‌های میلیاردی چیزی به ما نمی‌رسد

فیلم/ احمد نجفی: تکثیر فساد تا کی ادامه دارد؟/ نمی‌دانم چرا از وام‌های میلیاردی چیزی به ما نمی‌رسد
احمد نجفی بازیگر سینما و تلویزیون در بازدید از غرفه باشگاه خبری توانا در نمایشگاه مطبوعات درخصوص فسادهای مالی صحبت کرد.

فیلم/ احمد نجفی: تکثیر فساد تا کی ادامه دارد؟/ نمی‌دانم چرا از وام‌های میلیاردی چیزی به ما نمی‌رسد

احمد نجفی بازیگر سینما و تلویزیون در بازدید از غرفه باشگاه خبری توانا در نمایشگاه مطبوعات درخصوص فسادهای مالی صحبت کرد.
فیلم/ احمد نجفی: تکثیر فساد تا کی ادامه دارد؟/ نمی‌دانم چرا از وام‌های میلیاردی چیزی به ما نمی‌رسد

oxin channel