فیلم/ ادامه عملیات جست‌وجوی هواپیمای سقوط کرده با وجود تاریکی هوا و سرما

فیلم/ ادامه عملیات جست‌وجوی هواپیمای سقوط کرده با وجود تاریکی هوا و سرما
علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ادامه جست‌وجوی تیم های امداد با وجود تاریکی هوا و سرما برای پیدا کردن هواپیمای حادثه دیده خبر داد.

فیلم/ ادامه عملیات جست‌وجوی هواپیمای سقوط کرده با وجود تاریکی هوا و سرما

علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ادامه جست‌وجوی تیم های امداد با وجود تاریکی هوا و سرما برای پیدا کردن هواپیمای حادثه دیده خبر داد.
فیلم/ ادامه عملیات جست‌وجوی هواپیمای سقوط کرده با وجود تاریکی هوا و سرما