فیلم | از بلند کردن پراید تا کشیدن کامیون در رقابت قوی‌ترین مردان شرق کشور

فیلم | از بلند کردن پراید تا کشیدن کامیون در رقابت قوی‌ترین مردان شرق کشور
مسابقات قوی ترین مردان شرق کشور از بیستم بهمن ماه به میزبانی بجنورد آغاز شده است. در این مسابقات قوی ترین مردان استان های سمنان، گلستان، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی در وزن 105 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که صحنه هایی از این رقابت ها را در ویدئوی زیر می بینید.

فیلم | از بلند کردن پراید تا کشیدن کامیون در رقابت قوی‌ترین مردان شرق کشور

مسابقات قوی ترین مردان شرق کشور از بیستم بهمن ماه به میزبانی بجنورد آغاز شده است. در این مسابقات قوی ترین مردان استان های سمنان، گلستان، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی در وزن 105 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که صحنه هایی از این رقابت ها را در ویدئوی زیر می بینید.
فیلم | از بلند کردن پراید تا کشیدن کامیون در رقابت قوی‌ترین مردان شرق کشور