فیلم/ از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب چه خبر؟

فیلم/ از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب چه خبر؟
شب گذشته استاندار کرمانشاه به زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب سر زد و اوضاع و احوال آن‌ها را جویا شد.

فیلم/ از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب چه خبر؟

شب گذشته استاندار کرمانشاه به زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب سر زد و اوضاع و احوال آن‌ها را جویا شد.
فیلم/ از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب چه خبر؟