فیلم/ اظهارات جنجالی حاتمی‌کیا پس از دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی

فیلم/ اظهارات جنجالی حاتمی‌کیا پس از دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی
ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام» پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره اظهاراتی جنجالی مطرح کرد.

فیلم/ اظهارات جنجالی حاتمی‌کیا پس از دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی

ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام» پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره اظهاراتی جنجالی مطرح کرد.
فیلم/ اظهارات جنجالی حاتمی‌کیا پس از دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی