فیلم/ اعلام جدایی علامه حسینی روحانی لبنانی از گروهک تروریستی منافقین

فیلم/ اعلام جدایی علامه حسینی روحانی لبنانی از گروهک تروریستی منافقین
یکی از حامیان فرقه تروریستی منافقین که بارها اقدام به تایید حکومت وهابی آل سعود کرده٬ روحانی جوانی به نام سید محمد علی حسینی لبنانی است که طی اطلاعیه‌ای رسمی قطع کامل روابط خود با فرقۀ منافقین را اعلام کرده است.

فیلم/ اعلام جدایی علامه حسینی روحانی لبنانی از گروهک تروریستی منافقین

یکی از حامیان فرقه تروریستی منافقین که بارها اقدام به تایید حکومت وهابی آل سعود کرده٬ روحانی جوانی به نام سید محمد علی حسینی لبنانی است که طی اطلاعیه‌ای رسمی قطع کامل روابط خود با فرقۀ منافقین را اعلام کرده است.
فیلم/ اعلام جدایی علامه حسینی روحانی لبنانی از گروهک تروریستی منافقین