فیلم | انتشار ویدئویی از دختران ربوده شده به دست بوکوحرام

فیلم | انتشار ویدئویی از دختران ربوده شده به دست بوکوحرام
بوکوحرام ویدئوی جدیدی از دختران ربوده شده نیجریه‌ای منتشر کرد.

فیلم | انتشار ویدئویی از دختران ربوده شده به دست بوکوحرام

بوکوحرام ویدئوی جدیدی از دختران ربوده شده نیجریه‌ای منتشر کرد.
فیلم | انتشار ویدئویی از دختران ربوده شده به دست بوکوحرام

استخدام آموزش و پرورش