فیلم | بغض و اشک‌های ظریف پس از تماشای «به وقت شام»

فیلم | بغض و اشک‌های ظریف پس از تماشای «به وقت شام»
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از تماشای فیلم «به وقت شام» گفت این فیلم بی نظیر است.

فیلم | بغض و اشک‌های ظریف پس از تماشای «به وقت شام»

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از تماشای فیلم «به وقت شام» گفت این فیلم بی نظیر است.
فیلم | بغض و اشک‌های ظریف پس از تماشای «به وقت شام»