فیلم/ تایم‌لپس حضور تماشایی مردم در راهپیمایی 22 بهمن از بلندای برج آزادی

فیلم/ تایم‌لپس حضور تماشایی مردم در راهپیمایی 22 بهمن از بلندای برج آزادی
مردم تهران و شهرهای مختلف کشور با حضور تماشایی و ماندگار در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.

فیلم/ تایم‌لپس حضور تماشایی مردم در راهپیمایی 22 بهمن از بلندای برج آزادی

مردم تهران و شهرهای مختلف کشور با حضور تماشایی و ماندگار در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.
فیلم/ تایم‌لپس حضور تماشایی مردم در راهپیمایی 22 بهمن از بلندای برج آزادی