فیلم | تجسس کامیونی که ۱۲ نفر را در بازار کریسمس برلین کشت

فیلم | تجسس کامیونی که ۱۲ نفر را در بازار کریسمس برلین کشت
نیروهای پلیس آلمان کامیونی که وارد بازارچه کریسمسی در برلین شده و دست‌کم 12 نفر را کشته و 50 مجروح بر جا گذاشت را تجسس می‌کنند.

فیلم | تجسس کامیونی که ۱۲ نفر را در بازار کریسمس برلین کشت

نیروهای پلیس آلمان کامیونی که وارد بازارچه کریسمسی در برلین شده و دست‌کم 12 نفر را کشته و 50 مجروح بر جا گذاشت را تجسس می‌کنند.
فیلم | تجسس کامیونی که ۱۲ نفر را در بازار کریسمس برلین کشت