فیلم/ تروریست‌ها جشن عروس و داماد ترکیه‌ای را بهم ریختند!

فیلم/ تروریست‌ها جشن عروس و داماد ترکیه‌ای را بهم ریختند!
انفجار شدید هنگام برگزاری جشن عروسی در شهر وان ترکیه، جشن عروس و داماد را به هم زد.

فیلم/ تروریست‌ها جشن عروس و داماد ترکیه‌ای را بهم ریختند!

انفجار شدید هنگام برگزاری جشن عروسی در شهر وان ترکیه، جشن عروس و داماد را به هم زد.
فیلم/ تروریست‌ها جشن عروس و داماد ترکیه‌ای را بهم ریختند!

موزیک جوان