فیلم/ تشویق جمشید هاشم پور توسط خبرنگاران و عکاسان

فیلم/ تشویق جمشید هاشم پور توسط خبرنگاران و عکاسان
حضور جمشید هاشم پور پس از 10 سال در جشنواره فیلم فجر باعث تشویق خبرنگاران و عکاسان شد.

فیلم/ تشویق جمشید هاشم پور توسط خبرنگاران و عکاسان

حضور جمشید هاشم پور پس از 10 سال در جشنواره فیلم فجر باعث تشویق خبرنگاران و عکاسان شد.
فیلم/ تشویق جمشید هاشم پور توسط خبرنگاران و عکاسان