فیلم/ تقدیر رهبر انقلاب از کارگردان فیلم سینمایی ویلایی‌ها

فیلم/ تقدیر رهبر انقلاب از کارگردان فیلم سینمایی ویلایی‌ها
رهبر معظم انقلاب پس از مشاهده فیلم سینمایی ویلایی‌ها از کارگردان این فیلم تقدیر کردند.

فیلم/ تقدیر رهبر انقلاب از کارگردان فیلم سینمایی ویلایی‌ها

رهبر معظم انقلاب پس از مشاهده فیلم سینمایی ویلایی‌ها از کارگردان این فیلم تقدیر کردند.
فیلم/ تقدیر رهبر انقلاب از کارگردان فیلم سینمایی ویلایی‌ها