فیلم/ جزئیات ارتباط خلبان ATR و برج از لحظه پرواز تا سقوط/ ارتباط تلفنی یکی از مسافران دو دقیقه قبل از خروج هواپیما از رادار

فیلم/ جزئیات ارتباط خلبان ATR و برج از لحظه پرواز تا سقوط/ ارتباط تلفنی یکی از مسافران دو دقیقه قبل از خروج هواپیما از رادار
مسئول کمیته بررسی سانحه ATR در گفت‌و‌گوی اختصاصی با فارس به جزییات وقوع این سانحه و زمان‌های ارتباط خلبان با برج از لحظه پرواز تا سقوط اشاره کرد و گفت: یکی از مسافران دو دقیقه قبل از خروج هواپیما از رادار و ۶ دقیقه قبل از سقوط به مدت ۳۲ و ۷۲ ثانیه مکالمه تلفنی داشته است.

فیلم/ جزئیات ارتباط خلبان ATR و برج از لحظه پرواز تا سقوط/ ارتباط تلفنی یکی از مسافران دو دقیقه قبل از خروج هواپیما از رادار

مسئول کمیته بررسی سانحه ATR در گفت‌و‌گوی اختصاصی با فارس به جزییات وقوع این سانحه و زمان‌های ارتباط خلبان با برج از لحظه پرواز تا سقوط اشاره کرد و گفت: یکی از مسافران دو دقیقه قبل از خروج هواپیما از رادار و ۶ دقیقه قبل از سقوط به مدت ۳۲ و ۷۲ ثانیه مکالمه تلفنی داشته است.
فیلم/ جزئیات ارتباط خلبان ATR و برج از لحظه پرواز تا سقوط/ ارتباط تلفنی یکی از مسافران دو دقیقه قبل از خروج هواپیما از رادار