فیلم | جشن سال نو میلادی در کلیسای ارامنه تهران

فیلم | جشن سال نو میلادی در کلیسای ارامنه تهران
اقلیت های مذهبی ایران همراه با سایر مردم جهان سال نو میلادی را جشن گرفتند. تصاویری از جشن سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس در تهران را مشاهده می کنید.

فیلم | جشن سال نو میلادی در کلیسای ارامنه تهران

اقلیت های مذهبی ایران همراه با سایر مردم جهان سال نو میلادی را جشن گرفتند. تصاویری از جشن سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس در تهران را مشاهده می کنید.
فیلم | جشن سال نو میلادی در کلیسای ارامنه تهران