فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها

فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها
مدیر روابط عمومی اورژانس استان فارس گفت: حادثه واژگونی اتوبوس حامل مسافران یزد 25 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت.

فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها

مدیر روابط عمومی اورژانس استان فارس گفت: حادثه واژگونی اتوبوس حامل مسافران یزد 25 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت.
فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها

کانال تلگرام اکسین چنل