فیلم/ خاطره جالب عطاران از پدر و عموی خود

فیلم/ خاطره جالب عطاران از پدر و عموی خود
رضا عطاران در نشست خبری فیلم مصادره درمورد خاطره جالب پدر و عموی خود صحبت کرد.

فیلم/ خاطره جالب عطاران از پدر و عموی خود

رضا عطاران در نشست خبری فیلم مصادره درمورد خاطره جالب پدر و عموی خود صحبت کرد.
فیلم/ خاطره جالب عطاران از پدر و عموی خود