فیلم/ «خبر خوب» چه خبری است؟/ صداقت و عدالت مبنای «خبر خوب»

فیلم/ «خبر خوب» چه خبری است؟/ صداقت و عدالت مبنای «خبر خوب»
نشست هم‌اندیشی همایش «خبر خوب» با حضور جمعی از اساتید برجسته در دانشکده رسانه فارس برگزار شد.

فیلم/ «خبر خوب» چه خبری است؟/ صداقت و عدالت مبنای «خبر خوب»

نشست هم‌اندیشی همایش «خبر خوب» با حضور جمعی از اساتید برجسته در دانشکده رسانه فارس برگزار شد.
فیلم/ «خبر خوب» چه خبری است؟/ صداقت و عدالت مبنای «خبر خوب»