فیلم | خطاطی یک زن روی در خانه ویران شده‌اش در زلزله ۷.۳ ریشتری

فیلم | خطاطی یک زن روی در خانه ویران شده‌اش در زلزله ۷.۳ ریشتری
خطاطی یک زن کرمانشاهی روى در خانه‌ ویران شده‌اش در زلزله ۷.۳ ریشتری غرب ایران را در ویدئوی زیر می‌بینید.

فیلم | خطاطی یک زن روی در خانه ویران شده‌اش در زلزله ۷.۳ ریشتری

خطاطی یک زن کرمانشاهی روى در خانه‌ ویران شده‌اش در زلزله ۷.۳ ریشتری غرب ایران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
فیلم | خطاطی یک زن روی در خانه ویران شده‌اش در زلزله ۷.۳ ریشتری