فیلم/ دستمزد مهران مدیری در دورهمی چقدر است؟

فیلم/ دستمزد مهران مدیری در دورهمی چقدر است؟
مهران مدیری در برنامه شب گذشته «هفت» در مورد دستمزد اجرای برنامه دورهمی صحبت کرد.

فیلم/ دستمزد مهران مدیری در دورهمی چقدر است؟

مهران مدیری در برنامه شب گذشته «هفت» در مورد دستمزد اجرای برنامه دورهمی صحبت کرد.
فیلم/ دستمزد مهران مدیری در دورهمی چقدر است؟