فیلم | دیالوگ ماندگار زنده یاد داوود رشیدی در فیلم هزاردستان

فیلم | دیالوگ ماندگار زنده یاد داوود رشیدی در فیلم هزاردستان
هزاردستان از آثار ماندگار سینمای ایران است که زنده یاد داوود رشیدی در آن ایفای نقش کرد. در ویدئوی زیر دیالوگ ماندگاری از مرحوم رشیدی در این فیلم را می‌بینید.

فیلم | دیالوگ ماندگار زنده یاد داوود رشیدی در فیلم هزاردستان

هزاردستان از آثار ماندگار سینمای ایران است که زنده یاد داوود رشیدی در آن ایفای نقش کرد. در ویدئوی زیر دیالوگ ماندگاری از مرحوم رشیدی در این فیلم را می‌بینید.
فیلم | دیالوگ ماندگار زنده یاد داوود رشیدی در فیلم هزاردستان

عکس های داغ جدید