فیلم | رقم بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

فیلم | رقم بدهی بابک زنجانی چقدر است؟
توضیحات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ابعاد بدهی بابک زنجانی دلال سابق نفتی ایران و بدهکار کنونی که در زندان به سر می‌برد را در ویدئوی زیر می‌بینید.

فیلم | رقم بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

توضیحات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ابعاد بدهی بابک زنجانی دلال سابق نفتی ایران و بدهکار کنونی که در زندان به سر می‌برد را در ویدئوی زیر می‌بینید.
فیلم | رقم بدهی بابک زنجانی چقدر است؟