فیلم/ روحانیون در حال نصب کانکس/ اهدای 45 کانکس به مردم زلزله‌زده کوهبنان

فیلم/ روحانیون در حال نصب کانکس/ اهدای 45 کانکس به مردم زلزله‌زده کوهبنان
با حمایت جامعه وعاظ انقلابی و به همت خیرین، 45 عدد کانکس به مردم زلزله‌زده کوهبنان اهدا شد.

فیلم/ روحانیون در حال نصب کانکس/ اهدای 45 کانکس به مردم زلزله‌زده کوهبنان

با حمایت جامعه وعاظ انقلابی و به همت خیرین، 45 عدد کانکس به مردم زلزله‌زده کوهبنان اهدا شد.
فیلم/ روحانیون در حال نصب کانکس/ اهدای 45 کانکس به مردم زلزله‌زده کوهبنان