فیلم/ روضه‌خوانی منصور ارضی در محضر رهبر انقلاب

فیلم/ روضه‌خوانی منصور ارضی در محضر رهبر انقلاب
منصور ارضی در اولین شب عزاداری ایام فاطمیه در محضر رهبر معظم انقلاب روضه‌خوانی کرد.

فیلم/ روضه‌خوانی منصور ارضی در محضر رهبر انقلاب

منصور ارضی در اولین شب عزاداری ایام فاطمیه در محضر رهبر معظم انقلاب روضه‌خوانی کرد.
فیلم/ روضه‌خوانی منصور ارضی در محضر رهبر انقلاب