فیلم/ سرلشکر فیروزآبادی: از باطن احمدی‌نژاد خبر نداشتم

فیلم/ سرلشکر فیروزآبادی: از باطن احمدی‌نژاد خبر نداشتم
سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در خبرگزاری فارس درخصوص دولت احمدی‌نژاد اظهار نظر کرد.

فیلم/ سرلشکر فیروزآبادی: از باطن احمدی‌نژاد خبر نداشتم

سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در خبرگزاری فارس درخصوص دولت احمدی‌نژاد اظهار نظر کرد.
فیلم/ سرلشکر فیروزآبادی: از باطن احمدی‌نژاد خبر نداشتم