فیلم/ سومین حمله روسیه به مواضع داعش در سوریه از پایگاه همدان

فیلم/ سومین حمله روسیه به مواضع داعش در سوریه از پایگاه همدان
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بمب‌افکن‌های راهبردی «تو – 22 ام 3» و «سو- 24» با برخاستن از فرودگاه‌های روسیه و ایران، به طور گسترده به مواضع داعش در سوریه حمله کردند.

فیلم/ سومین حمله روسیه به مواضع داعش در سوریه از پایگاه همدان

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بمب‌افکن‌های راهبردی «تو – 22 ام 3» و «سو- 24» با برخاستن از فرودگاه‌های روسیه و ایران، به طور گسترده به مواضع داعش در سوریه حمله کردند.
فیلم/ سومین حمله روسیه به مواضع داعش در سوریه از پایگاه همدان

تلگرام