فیلم | طنز رشیدپور از حکایت عجیب انتقاد مسئولان از مشکلات | تاثیر تماس مقامات بالا

فیلم | طنز رشیدپور از حکایت عجیب انتقاد مسئولان از مشکلات | تاثیر تماس مقامات بالا
رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید حکایت عجیب انتقاد مسئولان از مشکلات را به زبان طنز مطرح کرد که در ویدئوی زیر می‌بینید.

فیلم | طنز رشیدپور از حکایت عجیب انتقاد مسئولان از مشکلات | تاثیر تماس مقامات بالا

رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید حکایت عجیب انتقاد مسئولان از مشکلات را به زبان طنز مطرح کرد که در ویدئوی زیر می‌بینید.
فیلم | طنز رشیدپور از حکایت عجیب انتقاد مسئولان از مشکلات | تاثیر تماس مقامات بالا