فیلم | عملیات امداد در سوریه بلافاصله پس از حمله هوایی

فیلم | عملیات امداد در سوریه بلافاصله پس از حمله هوایی
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آغاز فوری عملیات امداد و نجات را بلافاصله پس از پایان حملات هوایی روز دوشنبه 21 نوامبر در شهر‌های حلب و دوما نشان می‌دهند.

فیلم | عملیات امداد در سوریه بلافاصله پس از حمله هوایی

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آغاز فوری عملیات امداد و نجات را بلافاصله پس از پایان حملات هوایی روز دوشنبه 21 نوامبر در شهر‌های حلب و دوما نشان می‌دهند.
فیلم | عملیات امداد در سوریه بلافاصله پس از حمله هوایی