فیلم/ «ماهورا» فیلمی که بدون تهیه کننده به جشنواره آمد

فیلم/ «ماهورا» فیلمی که بدون تهیه کننده به جشنواره آمد
نشست خبری فیلم «ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد در حالی برگزار شد که تنها عکس زنده یاد حمید آخوندی تهیه کننده فیلم در نشست نمایش داده شد.

فیلم/ «ماهورا» فیلمی که بدون تهیه کننده به جشنواره آمد

نشست خبری فیلم «ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد در حالی برگزار شد که تنها عکس زنده یاد حمید آخوندی تهیه کننده فیلم در نشست نمایش داده شد.
فیلم/ «ماهورا» فیلمی که بدون تهیه کننده به جشنواره آمد